BELBIN Teamrollen
BELBIN Teamrollen
Teamontwikkeling

Een belangrijk onderdeel van teamontwikkeling op basis van Belbin's rollen is het vaststellen van ieders voorkeuren en het aanmoedigen van teamleden om elkaar eigenschappen en sterke kanten te respecteren.

Dit leidt tot een betere samenwerking. Verder leidt het tot meer begrip voor elkaars taken, waardoor die beter kunnen worden overgenomen als een teamlid uitvalt.

​Belbin is een van de vele deskundigen die belang hechten aan diversiteit in teams.

Anders gezegd, het is belangrijk voor de effectiviteit om mensen met verschillende zienswijzen en sterke punten bij elkaar te brengen.

BELBIN Teamrollen

Roldiversiteit blijkt wel tot meer taakgerelateerde conflicten (onenigheid over de beste oplossing en werkmethoden) te leiden, maar als het team goed wordt aangestuurd, kan dit ook de prestaties verbeteren.

Wat bereiken met BELBIN Teamrollen?

Teamrollen kan je gebruiken om echt goed samen te werken. Wanneer de rollen duidelijk in kaart zijn gebracht, dan is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team om: 

  • Elkaars rollen te respecteren, de kwaliteiten die daarbij horen te waarderen en ieder zoveel mogelijk op de manier te laten werken die hem het beste past. Houd daar ook rekening mee met plannen.
  • De taken in een project zo te verdelen dat ieder doet waar hij goed in is.
  • Bij rollen die dubbel vertegenwoordigd zijn, af te spreken wie wanneer zijn voorkeursrol neemt, zodat je niet concurreert.
  • Samen rollen op te vangen die je mist in het team.

Het BELBIN teamrollen traject met een team bestaat uit:

  • Assessment

Een individuele assessment per deelnemer met feedback in verband met hun rollen. Een team-scan geeft inzicht in de cohesie en coherentie van het team.

  • Team sessie

Een team sessie (2 tot 4 dagdelen) met procesfacilitator en actiepunten

 
 
Certified Trainer, Coach & Facilitator
Als gecertificeerd NLP trainer, coach en facilitator begeleidt Stephan Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
Leadership & Transformation
Helena ondersteunt en faciliteert executives, teams en organisaties die hun leiderschap en teamdynamiek verder willen ontwikkelen. Doelstelling: constructieve samenwerking gebaseerd op vertrouwen en visie. Resultaat: een performante organisatie.
Program type
Program languages
Nederlands
Target audiences
Price (incl. VAT)
€0,00