Raeda

Profile
Lore knows how to captivate an audience like no other. People have always told stories and they are an essential part of our daily communication. But stories have a meaning that goes beyond just an entertainment value....

After obtaining her Master's degree in 'Master of Word Arts' and her aggregate group 2, Lore further specialized in psychology and sociology.  Her years of experience in guiding young people and adults in their first steps on stage, her own love for and experience on stage, and her experience in the entrepreneurial world ensures that Lore can guide entrepreneurs like no other in the use of Stoytelling within their business.   

Storytelling is a strong business skill and, when used correctly, can boost a company in a number of ways, for example in improving customer loyalty, creating a strong marketing strategy, increasing profits etc.

For more info on Comm'Academy's master classes, please refer to the website and FB page.

 
Profile
Lore sait comme personne d'autre comment captiver un public. Les gens ont toujours raconté des histoires et elles constituent une partie essentielle de notre communication quotidienne. Mais les histoires ont un sens qui va au-delà d'une simple valeur de divertissement....

Après avoir obtenu sa Master of Word Arts et son aggrégat 2, Lore s'est spécialisée dans la psychologie et la sociologie.  Ses années d'expérience dans l'accompagnement des jeunes et des adultes dans leurs premiers pas sur scène, son amour et son expérience de la scène, ainsi que son expérience du monde de l'entreprise font que Lore peut guider les entrepreneurs comme personne d'autre dans l'utilisation du Stoytelling au sein de leur entreprise.   

Le conte est une compétence commerciale solide et, lorsqu'il est utilisé correctement, il peut stimuler une entreprise de plusieurs façons, par exemple en améliorant la fidélité des clients, en créant une stratégie de marketing solide, en augmentant les profits, etc.

Pour plus d'informations sur les masterclasses de la Comm'Academy, veuillez consulter le site web et la page FB.
Profile
Lore weet als geen ander een publiek te boeien. Mensen hebben altijd verhalen verteld en ze zijn een essentieel onderdeel van onze dagelijkse communicatie. Maar verhalen hebben een betekenis die verder gaat dan enkel een entertainmentwaarde...

Na het behalen van haar Mastergraad ‘Meester in de woordkunsten’ en haar aggregaat groep 2, specialiseerde Lore zich verder in de psychologie en de sociologie.  Haar jarenlange ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen in de eerste stappen op het podium,  haar eigen voorliefde voor en ervaring op de scène, en haar ervaring in de ondernemerswereld zorgt ervoor dat Lore als geen ander ondernemers kan begeleidden in het gebruik van Stoytelling binnen hun onderneming.   

Storytelling is een sterke zakelijke vaardigheid en kan, wanneer deze op een correcte manier gebruikt wordt, een bedrijf op een aantal manieren stimuleren, zoals bijvoorbeeld in het verbeteren van de klantloyaliteit, het creëren van een sterke marketingstrategie, het verhogen van winst enz.

Voor meer info over de masterclasses van Comm’Academy verwijzen wij u graag naar de website en de FB-pagina.