TU Delft

Profile
Via een systemische benadering afgestemd op de complexiteit en voortdurende verandering in onze hedendaagse samenleving, brengt Peter Blokland helderheid en vitaliteit in je organisatie. Respect en aandacht voor elkaar en het creëren en beschermen van waarde voor je organisatie en diens “stakeholders”, vormen de basis voor meer succes. Tijdens een carrière in de luchtmacht ontwikkelde Peter Blokland een passie voor voortdurende verbetering. Hij vertaalde dit naar een eigen model en een volledige managementstrategie.

Peter Blokland's carrière in de luchtmacht werd gekenmerkt door de voortdurende noodzaak tot verbetering. Voor zichzelf, als piloot, instructeur, stafofficier, smaldeelbevelhebber en luchtvaartongevallenonderzoeker. Voor anderen, die hij in deze rollen begeleidde naar een hoger niveau van veiligheid en succes. Een status quo was nooit een optie, verbetering een must.

Tijdens zijn loopbaan leerde Peter omgaan met teamleden van heel diverse achtergronden. Hij deed ook ervaring op in de verbetering van vastgeroeste processen en de implementatie van nieuwe diensten. Zo was hij mee betrokken in de continue verbetering van de beveiliging van speciale wapens bij SHAPE en de voortdurende ontwikkeling van specifieke NAVO-oefeningen.

Peter bundelde deze ervaring in een uniek leer- en verbetermodel en de Total Respect Management strategie. Deze leidt naar een effectieve en duurzame bedrijfscultuur, met focus op MVO.

Je bedrijf streeft concrete doelen na. Elk doel houdt een risico in. Met de juiste tools verwerf je inzicht in deze risico's en beheer je ze beter door betere beslissingen te nemen. Zo breid je jouw mogelijkheden uit en verminder je de kosten. Je wint dus tweemaal!

Met Total Respect Management (TR3M) introduceert Peter Blokland een management methode die je bedrijf wapent tegen onvoorziene omstandigheden en zorgt voor duurzame groei. Het houdt rekening met wat al goed werkt in je organisatie. Daarmee is TR3M de perfecte aanvulling van bijv. ISO 9000, EFQM, LEAN, 6-Sigma, VCA etc. Ook KMO’s met groeipotentieel en zonder expliciet uitgewerkte strategie kunnen deze methode hanteren.

TR3M is bovendien een gestandaardiseerde, universeel toepasbare methode voor het creëren van waarde, het voorkomen en  oplossen van problemen, het verbeteren van resultaten en het nemen van beslissingen. Het zorgt voor een effectieve en duurzame bedrijfscultuur, met focus op MVO.

Onze workshops en trainingen zetten je alvast op weg naar Total Respect Management. De beste, meest duurzame resultaten bereik je met advies en vorming op maat.