Stefaan Vandooren
Supply Chain Expert
Supply Chain
Stefaan Vandooren guides medium-sized companies in setting up and improving their Supply Chain in a local and international context.

Stefaan Vandooren has extensive experience in warehouse and inventory management, planning, forecasting and transportation.

Stefaan completed an IT education and first worked as an analyst-programmer. He developed and implemented various software for forecasting and inventory management.

After several (management) courses, Stefaan worked as a manager including forecasting, logistics and supply chain at several large international companies. He implemented new inventory management models, transferred the supply chain philosophy and improved the efficiency of warehouses, processes, organization ...

Stefaan's powerful outside-the-box thinking came from a combination of analytical thinking and creativity. He learned to bridge the gap between management, business operations and IT.

Now Stefaan independently provides coaching and training in supply chain management and you can engage him as a consultant, interim or project manager.

Companies are faced with rapidly changing markets, new regulations and evolving technologies. This means: always an opportunity for improvement.

Stefaan has been internationally active in Supply Chain Management for over twenty years. As a Change Manager, he makes the link between IT, Operational and Strategic Management, e.g. in the context of:

  • implementation of (new) software, techniques and technologies
  • competitive advantage through efficiency improvements
  • restructuring of the supply chain

He achieves strategic objectives by aligning and embedding organization, processes, systems and people in your business. This ensures sustainability, continuity and improved results.

Stefaan helps to convey the 'big picture' while going into detail. He efficiently applies the new ideas, principles and regulations and integrates them into the specific context of your company.

Stefaan wrote a book on Change Management in collaboration with Mark Coenen.

Some satisfied readers about Stefaan's book (Dutch) 'Succesvol verandering implementeren':

Oh no, just another book about change, there we go again from "as is to to be". I confess, I was wrong. This book is a powerful tool. Read it and use it; your company, your employees and yourself will benefit." - M. Van den Steen

'In change, you walk an ... unknown path', so write the authors of this book. And they are right. After all, a change process is not an improvement process (improve what we already do), it is a learning process (find and take different paths). In other words, we let go of our carefully constructed hold on the past. - Prof. Herman Van den Broeck

This book is an easy read and the many practical examples are recognizable and inspiring. (...) They help us to see things in perspective and to take a broader view. Thanks for sharing! - K. Van Belle

 

Book

Book
Matrix om kans tot slagen drastisch te verhogen

Blog

Stefaan Vandooren - Wednesday, 1 September, 2021
In een vorige blog artikel hadden we het over “Wat is voorraadplanning?” Bij voorraadplanning gaan we op heel regelmatige basis na hoe de huidige en geplande voorraadsituaties evolueren ten opzichte van de verwachte niveaus. Eén van de belangrijkste factoren voor deze planning is de verwachte “vraag” of “behoefte”…
Stefaan Vandooren - Wednesday, 14 April, 2021
Wil je succesvolle veranderingen beter leren te implementeren? Dan ben je zeker geïnteresseerd in het boek van Stefaan en de toegevoegde informatie er omtrent. Stefaan Vandooren is één van de sprekers op het virtueel congres, Reset. Hij publiceerde onlangs een boek over Change management. Dit topic licht hij verder…
Stefaan Vandooren - Tuesday, 31 October, 2017
In een vorige blog hadden we het over “De rol van Supply Chain binnen een bedrijf”. In dit artikel gaan we dieper in op de rol van voorraadplanning. In het artikel “Wat is voorraadbeheer” duidden we onder andere op het verschil tussen voorraadbeheer, voorraadplanning en magazijnbeheer. We legden er uit wat voorraad…
Stefaan Vandooren - Wednesday, 11 October, 2017
In een vorige blog hadden we het over “De rol van Supply Chain binnen een bedrijf”  In deze blogreeks maken we een bewust onderscheid tussen voorraadbeheer, voorraadplanning en magazijnbeheer, alhoewel het termen zijn die soms door elkaar gebruikt worden (zelfs op Wikipedia). Ik zie het als volgt: Voorraadbeheer …
Stefaan Vandooren - Monday, 25 September, 2017
In een vorige blog hadden we het over “De rol van Supply Chain binnen een bedrijf”. Hier gaan we dieper in op de rol van de klantendienst. Deze afdeling wordt soms ook “binnendienst” genoemd, aangezien zij vooral binnen de eigen organisatie op kantoor werken en zelden klanten bezoeken. De “buitendienst” daarentegen…
Stefaan Vandooren - Tuesday, 4 April, 2017
Een goed integraal ketenbeheer bestaat uit verschillende onderdelen die, meestal via een gespecialiseerd software pakket, aan elkaar gekoppeld zijn. De meest voorkomende specialiteiten zijn: Klantendienst (in dit artikel gaan we ook dieper in op het onderscheid tussen verkoop en klantendienst) Voorraadbeheer,…
Stefaan Vandooren - Tuesday, 4 April, 2017
De rol van Supply Chain (Nederlands: integraal ketenbeheer) binnen een bedrijf heeft de laatste 50 jaar een drastische verandering gekend. Voordien was de rol beperkt tot uitvoerder van enkele logistieke taken, maar nu is SCM de orkestmeester van alle inkomende, uitgaande en deels ook van interne goederen- en…
Stefaan Vandooren - Wednesday, 8 February, 2017
Vooraleer ik het verschil tussen logistiek en SCM wil verduidelijken, toch eerst volgende bemerking. Sommigen zien in de term vooral het woord SUPPLY en denken dat SCM vooral over leveranciers en aankoop gaat. Dit is een misvatting. Aankoop, en dan vooral het deel aankoopadministratie, is een integraal deel van Supply…
Stefaan Vandooren - Thursday, 26 January, 2017
Iedereen heeft wel al eens gehoord van de term Supply Chain (Management), S/C of SCM, maar niet iedereen kent de juist toedracht of inhoud ervan. In deze reeks verkennen we stap voor stap de verschillende aspecten van Supply Chain Management, of in het Nederlands "Integraal Ketenbeheer". De bedoeling is om jou als…
Stefaan Vandooren - Thursday, 26 January, 2017
Supply Chain Management (SCM), in het Nederlands Integraal Ketenbeheer, is het structureel beheren van goederenstromen, informatiestromen en de organisatie die daarvoor instaat. In een volgend artikel gaan we iets dieper in op het ontstaan van SCM, maar kort samengevat kunnen we stellen dat tot de jaren 1960-70 de…