Wat is Supply Chain Management?
Wat is Supply Chain Management?

Supply Chain Management (SCM), in het Nederlands Integraal Ketenbeheer, is het structureel beheren van goederenstromeninformatiestromen en de organisatie die daarvoor instaat.

In een volgend artikel gaan we iets dieper in op het ontstaan van SCM, maar kort samengevat kunnen we stellen dat tot de jaren 1960-70 de afdeling aankoop, planning, opslag, transport en klantenadministratie los stonden van elkaar.

De “logistiek” beperkte zich vooral in de interacties tussen het eigen bedrijf en de klant, met in hoofdzaak de goederenstroom (de levering) en de bijhorende documenten om het te formaliseren. Logistiek werd als een pure kostfactor beschouwd.

Sindsdien veranderde heel wat, waardoor een totaal andere aanpak noodzakelijk werd:

  • Bedrijven werden door de markt verplicht om te veranderen van productiegericht naar klantgericht ondernemen
  • Globalisering betekent niet alleen dat meer producenten op de markt zijn, maar ook dat er grotere spelers zijn, dat er meer opties ontstaan en dat levertijden langer worden. 
  • Met de opkomst van krachtigere computers met standaard oplossingen die ook voor kleinere ondernemingen betaalbaar worden, kan veel meer informatie verwerkt en bijgehouden worden.

Supply Chain Management vandaag

In het moderne Supply Chain beheer kijken we niet enkel naar de goederenstroom van de uitgebreide ketting (van de leverancier van de leverancier tot de klant van de klant en soms zelf nog langer), maar ook naar de informatiestromen in de andere richting. Daarenboven bekijken we dit allemaal tijdsgebonden: 

  • Wat zijn de markt verwachtingen op korte en middellange termijn?
  • Welke impact heeft dat op mijn klanten?
  • Welke impact heeft dat op ons bedrijf en onze leveranciers?

Hoe sneller we op nieuwe tendensen kunnen reageren, hoe groter de kans dat we in de toekomst de juiste producten en diensten kunnen leveren en hoe kleiner het risico dat we met voorraad over blijven die we moeten afschrijven wegens niet meer gewenst.

In de praktijk

Anekdote: toen ik in de jaren ’90 verantwoordelijk was voor Europees voorraadbeheer in medische apparaten en samen met marketing verkoop voorspellingen maakte voor de komende 3 jaren, gebeurde het vaak dat we reeds de uitfasering van een productlijn inplanden nog voor die op markt was; de volgende twee generaties waren reeds in ontwikkeling.

Om dit allemaal efficiënt te beheren, moeten de verschillende aspecten van ketenbeheer naadloos aan elkaar gekoppeld worden; een nieuwe bestelling van een klant kan impact hebben op de productieplannen en op de aankoop van grondstoffen of halffabricaten, zonder dat er weken over gaan om te reageren op die nieuwe behoefte.

Strategische tool

Een integraal ketenbeheer stelt ook enkele strategische vraagstukken:

  • Wil ik een gecentraliseerd of gedecentraliseerd netwerk, of een mengvorm van beiden (bvb. producten met hoge vraag decentraal en die met beperkte vraag centraal)
  • Hoe kan ik flexibele vraag combineren met snelle levertermijnen; met andere woorden hou ik een breed gamma eindproducten op voorraad of stockeer ik alle grondstoffen en onderdelen en investeer ik in een flexibel productie apparaat ? Ook hier zijn mengvormen mogelijk.
  • Wat doe ik zelf en wat kan ik beter uitbesteden, zoals transport?
  • Wat zijn de bedrijfswaarden die ik wil inbedden in mijn ketenbeheer: snelheid, kwaliteit of zo goedkoop mogelijk?

Supply Chain is nu geen pure kostfactor meer, maar een strategische tool die als ruggengraat dient voor de onderneming. De ouderwetse productiegerichte onderneming, die keek hoe het zijn producten kon slijten op de markt, wordt weggedrukt door de klantgerichte organisatie met het betere ketenbeheer. Productie kent in de moderne tijden maar één klant meer, de eigen Supply Chain afdeling, die er voor moet zorgen dat de diverse eindklanten optimaal beleverd worden volgens de gestelde prioriteiten (vroeger gebeurde het regelmatig dat de meest klagende klant voorrang kreeg in productie …)

Tevens is Supply Chain de contactpersoon of agent van alle leveranciers aan de productie. Supply Chain zal instaan voor het verwerken van alle inkomende en uitgaande goederenstromen en informatiestromen, alsook voor stockage van alle vormen van producten.

In een later artikel zullen we de diverse aspecten van Supply Chain onder de loupe nemen.

Dit artikel maakt deel uit van de reeks “Supply Chain, wat is dat eigenlijk”. Klik hier voor een overzicht van die reeks.

 

Supply Chain
Stefaan Vandooren begeleidt middelgrote ondernemingen in het opzetten en verbeteren van hun Supply Chain in lokale en internationale context.