Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Program
Ondernemers en managers versterken elkaar.  

 
Program
Deze cursus stelt deelnemers in staat om Professionals te worden die gecertificeerd zijn in Risico Management volgens de ISO 31000 Norm (Foundations level).
 
Webpagina
Zet je ondernemingsstrategie op punt
Ondernemen gaat over meer dan hogere winst en meer werkplezier
Program
Op de schouders van de eigenaar van een familiale onderneming rust een aanzienlijke verantwoordelijkheid -
het regelen van de opvolging vormt daarin een cruciale uitdaging  

 
Program
Leer hoe bedrijven hun limieten kunnen overstijgen en succesvoller worden Wat leer je in deze opleiding?


De essentie van systeemtheorie.
De vier systemische limieten van elke onderneming kennen.
De eigen onderneming modelleren. 
Een eenvoudige simulatie opbouwen.
Een scenario ontwikkelen voor de eigen onderneming.
De systemische patronen voor de eigen onderneming herkennen.
De strategieën om beperkende patronen om te buigen.
Een scenario ontwikkelen om de eigen onderneming toekomstgericht te maken


 
Program
Ondernemer worden, hoe doe je dat?
Program
Extra kansen voor Vlaamse ondernemers!  

 
Program
Leer je sector kennen en leer groeiopportuniteiten in kaart brengen  

 
Program
Hoe breng je je producten op de markt? Welke stappen zijn essentieel en wanneer voer je ze uit?  

 
Program
Leid je klanten doorheen je marketing-sales-funnel.  

 
Program
Ontwikkel een mindset waarmee je als ondernemer meer impact genereert.
 

 
Program
Maak je eigen content-generator om mensen aan te trekken en te converteren tot klanten.
 

 
Program
Niet harder en meer, maar wel slimmer werken: dat verhoogt jouw impact.  

 
Program
Vooraleer een lead tot kopen overgaat, zal hij of zij van de unieke waarde van je dienst of product (voor hen!) overtuigd moeten raken.  

 
Program
Waar haal jij de energie vandaan om je aanbod in de markt te blijven zetten?
 
Program
Hoe creëer en bescherm ik waarde voor mijn bedrijf? - Opleiding voor KMO bedrijfsleiders en managers Module 1:


Wat is risico?
Wat zijn de voordelen van het managen van risico’s?


Module 2:

Wat zijn de principes die de waarde-creatie en bescherming ondersteunen?

Module 3: Raamwerk

Hoe kun je op alle niveaus en in alle processen waarde-creatie integreren?

Module 4: Proces

Een systemisch proces om waarde te creëren en te beschermen

De opleiding is interactief en werkt met de inbreng van de persoonlijke cases en ervaringen van de cursisten die in de context van waarde-creatie geplaatst worden.

 
Program
Leer gemakkelijk afstemmen op en verbinding maken met anderen. Zo verhoog je je effectiviteit
Program
Leer de basisbeginselen van goed verkopen Wat leer je in deze opleiding?

De voorbereidingsfase


Hoe ziet een (potentiële) klant u?
De basis van uw verkoop-methodiek
Verkoop versus accountmanagement
Van solution selling naar consultative selling
De globale gespreksstructuur
Hoe verloopt het psychologische proces van een klant tijdens een gesprek?
Welke bezwaargebieden zijn er?
Het verkoop-gesprek voorbereiden
Bepaal uw hoofd-, deel- en reservedoel
Fasering van gesprekken in A-B-C blokken


De introductiefase


De cruciale eerste minuten en de kracht van een geslaagde opening
Het belang van social talk
De gespreksagenda als geslaagde opening voor het verkoop-gesprek
De elevator pitch om uzelf en uw bedrijf voor te stellen
Opportuniteitsanalyse: is er business mogelijk


De informatieve fase


PO²V²-formule als model voor behoefte-analyse: van intrinsieke naar extrinsieke behoefte
Trechtertechniek: opsporen van opportuniteiten
Luisteren, ontdekken en inspelen op de koopmotieven van uw klant
Het verschil tussen rationele en irrationele gesprekssturing
Verwachtingenanalyse: welk voorstel verwacht uw klant en ken de aankoopvoorwaarden


De argumentatiefase


Hoe maakt u een voorstel: offerteonderdelen
Het 'sellogram' als beproefde argumentatietechniek
Het verschil tussen nuts- en kwaliteitsvoordelen
USP’s als toegevoegde waarde
Training in het denken in voordeeltermen
Hoe visualiseert u een product of dienst als ondersteuning voor de klant?


De overtuigingsfase


Het K.I.S.S- principe
Het concept van ‘pencilsales©’ als overtuigingstechniek
Hoe behoudt u de dialoog tijdens het overtuigen?
Zero-based techniek voor de top-5 USP’s van uw product of bedrijf
Hoe bereidt u zich voor op koopbezwaren?
Opwerpingen en koopbezwaren weerleggen


De afsluitfase


‘close the deal’: 4 twijfels van klanten en van onszelf
Hoe detecteert u koopsignalen?
6 technieken om koopsignalen uit te lokken
2 technieken om op koopsignalen in te spelen
Hoe buigt u een bezwaar of weerstand om naar een koopsignaal?
De kracht van het professioneel afsluiten
Geen deal: welke actie onderneemt u?


Ondersteunende communicatietechnieken

Follow-updag na 6 maanden

Added value selling: Toepassinging in het verkoop-gesprek


De meerwaardecirkel: de kern van added value selling
Implementatie in het verkoopproces: waar en hoe
Oefenen met persoonlijke case vanuit een mini SWOT-analyse


 
Blogartikel
Ik kwam deze definitie eind 2009 een eerste keer tegen op het Risk Managers LinkedIn forum, in een discussie over de definitie van risico. Ik begreep er helemaal niets van.

Op dat moment was mijn kennis over risico vooral gebaseerd op een cursus Operational Risk Management die ik 10 jaar eerder in het Southern California Safety Institute (SCSI) gevolgd had. De voormalige USAF Kolonel, een piloot die op dat moment voor Boeing werkte als safety consultant, had mij er al van overtuigd dat risico zowel een positieve als een negatieve component bevatte.

Hij maakte duidelijk dat alles begon met de opdracht, het doel van je missie. Bij het plannen van je missie was het in de eerste plaats belangrijk om te kijken hoe je zoveel mogelijk voordeel kon behalen met de middelen die je tot je beschikking had om in te zetten en ook wat je kunt doen of moet hebben om met meer zekerheid je doel te behalen. Met andere woorden: wat was het risico dat je bereid was te nemen. Pas als dit duidelijk was, kon je bekijken welke bedreigingen en andere risicobronnen je keuzes met zich meebrachten.

Pas als je een basis van een plan had kon je ook beginnen aan het beheren van de risico’s die je zou kunnen lopen bij het uitvoeren van je opdracht. Op die manier je risico managen liet je toe om meer waarde halen uit de inzet van je middelen en verhoogde de kans om je doel met meer zekerheid te bereiken. Het uiteindelijke risico was dan de combinatie van hetgeen je kon winnen en wat je uiteindelijk ook zou kunnen verliezen. Risico ging voor mij dus altijd al over de mogelijkheid op winst of verlies. Het ging niet alleen over mogelijk verlies!

Ik heb toen veel over die nieuwe definitie van risico nagedacht en trachtte vooral te begrijpen wat er eigenlijk achter deze, ogenschijnlijk zeer vreemde, definitie van risico verscholen lag. En, als je het goed bekijkt, is het duidelijk dat de ISO 31000-definitie precies is wat ik altijd al dacht had wat risico was. Het effect van onzekerheid kan negatief zijn, positief of beide tegelijkertijd en deze waarde is gekoppeld aan je doel. Winst is positief en verlies is negatief.

Helaas, veel risicomanagement professionals zien het niet op deze manier. Ze zijn gewend aan een zeer beperkt perspectief op risico en volgen dogma's die alleen met negatieve effecten kunnen omgaan. Omdat dit vertrouwd gebied is willen ze het ook zo houden. Het betekent dat ze uitsluitend bezig zijn met bedreigingen, kwetsbaarheden, zwakke punten en andere mogelijke bronnen van negatieve effecten op doelstellingen.

Deze beperkte kijk op risico's moet worden begrepen vanuit het historisch perspectief dat de positieve kant van risico, gericht op winst, traditioneel het voorrecht van managers is. Zij zijn degenen die hun sterktes en capaciteiten gebruiken om doelen na te streven wanneer kansen en opportuniteiten worden omgezet in doelstellingen.

Niettemin, wanneer een groep mensen zich alleen richt op het nemen van risico's (managers die voor winst gaan) en andere mensen bezig zijn met de risico’s die  er gelopen worden (proberen om de verliezen onder controle te houden), is het zeer moeilijk om optimale beslissingen te nemen. Omdat op het eerste gezicht de besluiten die genomen moeten worden om de winst te verhogen, het tegenovergestelde kunnen zijn van de beslissingen die nodig zijn om de kans op negatieve effecten te verkleinen.

Risicomanagers worden daarom vaak gezien als lastposten die managers tegen houden in hun inspanningen om winst te maken. Of erger nog, als er een gebrek is aan coördinatie tussen de twee, kunnen verkeerde beslissingen leiden tot enorme schade aan de organisatie.

Dit soort ongelukkige gebeurtenissen kan echter vermeden worden. ISO 31000 is een leidraad voor organisaties om zo’n silo aanpak en slechte resultaten te voorkomen. Het doel ervan is om het risicomanagement in alle processen en op alle niveaus van een organisatie te integreren. Het zorgt onder meer voor optimale beslissingen, gericht op winst, met daarbij het verminderen van de kans op verliezen. Het is immers zo dat dezelfde principes, raamwerk en proces kan worden gebruikt voor het beheren van beide zijden van risico door meer overleg en dialoog in de organisatie.

Het nemen van risico's bij het najagen van kansen en het lopen van risico's als gevolg hiervan, kan worden beheerd op hetzelfde moment en door dezelfde risico-eigenaren. Dit is wat je toelaat om performant en veilig te presteren.

Risicomanagement toepassingen kunnen worden gebruikt voor de beide kanten van risico.

Ze zijn nuttig voor het beheer van innovatie en groei, voortbouwend op sterke punten, het nastreven van opportuniteiten en benutten van kansen of bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Maar ze zijn evenzeer nuttig in het omgaan met bedreigingen, gevaren en zwakke punten, die de beoogde vooruitgang zouden kunnen schaden.

Risicobeheer helpt bij het ontwikkelen van een duidelijke visie op doelstellingen en helpt bij het nemen van goed geïnformeerde en dus ook betere beslissingen.

 
Blogartikel
Gouden mond-tot-mond reclame

Breek jij ook het hoofd over hoe je gouden mond-tot-mond reclame kan realiseren voor je onderneming? Maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen en lijkt het allemaal toch te ingewikkeld? Dan blijf je dit waarschijnlijk ook alsmaar uitstellen...

Iedereen kent dit probleem! Je hebt duizend dingen an je hoofd, bent met heel veel dingen bezig en hebt te weinig tijd.

Helaas is marketing iets dat je niet mag uitstellen. Meer zelfs! Het is één van de basispijlers voor en groeiende business. Je weet zelf ook wel dat je meer zichtbaar moet zijn, maar om duizend-en-één redenen blijft dit uitstellen.

En misschien zeg je nu zelfs "Allemaal goed en wel, maar ik heb al genoeg klanten". Zou je dan niet graag nog meer gezien worden als dé autoriteit binnen je vakgebied? 

Je weet dat je naar buiten moet komen en het liefst vroeger dan later!

Maar wat is nu het geheim van gouden mond-tot-mond reclame?


Zorg voor een goede eerste indruk
Geef je klanten krachtige, authentieke interacties
Zorg voor een unieke beleving voor je klanten
Creëer een krachtig verhaal


En vooral: begin hiermee nog voor je weet wie je klanten zijn.