Ute Coudyser
Expert in bemiddeling & advies
Bemiddeling & Coaching
Ute Coudyser begeleidt het emotioneel leven in groepen. Zij ondersteunt teams en organisaties naar aanleiding van emotie en conflict in de werk- of privécontext.

Als leidinggevende maak je het vaak mee: emotie beïnvloedt de prestaties van je medewerkers

  • positief, de medewerker voelt zich goed in zijn vel en de werkcontext matcht goed met zijn behoeften, drijfveren, persoonlijkheid, waarden, …
  • negatief, er is ongenoegen met betrekking tot de job en / of de medewerker bevindt zich in een moeilijke privésituatie.

Ute heeft 10 jaar ervaring in het begeleiden en trainen van leidinggevenden vanuit diverse organisaties. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers, teams en organisaties met betrekking tot het omgaan met emoties tijdens samenwerking.

Concreet kan Ute jou ondersteunen in

  • je conflictmanagement
  • het ontwerpen van een activerende en waarderende organisatiestructuur
  • training en intervisie van het coachend leiderschap
  • verbindend communiceren
  • het ondersteunen van de teamdiversiteit
  • individuele coaching van medewerkers en leidinggevenden

Als bemiddelaar kan Ute bemiddeling aanbieden bij meningsverschillen en conflicten in teamverband en bemiddeling tussen een medewerker en een leidinggevende.

Naast het begeleiden van werkcontexten, is Ute actief in de begeleiding van hoog conflict scheidingen.  Conflictscheidingen, en soms ook het verlies van contact met de kinderen,  hebben een grote impact op het psychisch welzijn en op de werkprestaties van de  medewerker.

Ute ontwikkelde diverse methodieken om mensen hierin te ondersteunen. Zij biedt haar ondersteunende diensten hierrond ook aan in bedrijven in functie van hun beleid rond psychisch welzijn van de medewerker. 

 
Organisations

Coaching sessie

Coaching sessie
Hoe ervaar je jouw loopbaan; stress of flow?

Live training

Live training
Coachend & verbindend leidinggeven.... Hoe doe je dat?
Live training
Emoties in jouw team? En nu? Een blik achter de ratio....

Blog

Ute Coudyser - woensdag, 20 mei, 2020
SCHIP-begeleiding Heb je er al eens bij stil gestaan dat onder dit conflict een gevoel van verlies, van rouw, kan zitten? Je hebt misschien heel wat moeten achterlaten? Dromen, gewoontes, waarden, privileges, taken en rollen, collega’s, klanten, vertrouwde werkplekken,  aanzien, autonomie…? Hierbij is de SCHIP-…
Ute Coudyser - zaterdag, 9 mei, 2020
Leiderschap in zorg -en hulpverleningssector 'Ik maak me zorgen over de werkgezondheid van hulpverleners in deze tijd en ben ervan overtuigd dat dit de nodige aandacht vraagt. Hulpverleners maken deze dagen emotioneel een zware tijd mee en ik maak me daarom ook zorgen over de weerslag die zij achteraf kunnen krijgen…
Ute Coudyser - woensdag, 22 januari, 2020
Coachend en verbindend leiderschap Ook al is ‘coachend en verbindend leiderschap’ misschien geen hot item meer,toch is de kans reëel dat je er als teamleider mee worstelt. Deze struggle kan intern zijn (het botst met je eigen willen en kunnen) of het wringt met de verwachtingen vanuit jouw organisatie. De volgende…