Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Evenementen
Blended learning training
Verhalen vertellen… het is zo oud als het mens-zijn zelve. We kennen allemaal geboren verhalenvertellers. We hangen aan hun lippen wanneer ze pakkende verhalen brengen, gevoelens losmaken en ons meenemen op een weg vol mogelijkheden en inspiratie. Mensen…
om 09:30
Organisaties worden steeds opnieuw geconfronteerd met onverwachte situaties, voortdurend sneller op elkaar opvolgende veranderingen, een groeiende complexiteit en daardoor ook met immer meer onzekerheden.
om 19:00
Leer op een constructieve manier bij te dragen aan je organisatie en je thuisomgeving dank zij deze workshop 'van meewerken naar samenwerken'
om 18:30
Live training
Het faciliteren van groepen tijdens een proces is een vaardigheid die je kan leren. Waarom deze opleiding?  Bedrijfs- of afdelingsvisies verhelderen, budget oefeningen maken, intervisiegroepen opzetten, directiemeetings faciliteren, bedrijfsprocessen in…
om 09:30
Blended learning training
Met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) leer je op een nieuwe manier naar de wereld om je heen kijken. Je krijgt beter zicht én grip op wat er bij jezelf en anderen gebeurt en maakt zo je eigen communicatie en leiderschap effectiever. In onze NLP…
om 18:30
Live training
Wil je duidelijkheid over waar de noden van klanten liggen? Wil je op een gemakkelijke en toegankelijke manier coachen? Met deze coachend verkopen training leer je verkoopgesprekken voeren op een natuurlijke manier. 
om 09:30
Live training
Waarom deze opleiding?  De informatie die je wil geven is even sterk als de manier waarop je ze brengt. In een tijdsgeest van afnemend concentratievermogen en toenemende informatie input, is het cruciaal om je informatie te visualiseren op een duidelijke…
om 09:30
Online training
   
om 19:00
Live training
Met deze workshop "Emotioneel intelligent leidinggeven" leer je hoe je op de juiste manier met anderen en jezelf omgaat!
om 18:30
Deze opleiding 'Zelfleiderschap' leert je methoden en technieken om doelen te bereiken op een georganiseerde manier en met het oog op mentale rust. Je wordt manager van je eigen tijd.
om 09:30
Blended learning training
Tijdens deze driedaagse Coaching Masterclass ‘Deep Trance’ leer je hoe je cruciale conversaties kan verdiepen. Zo leer je hypnotische gesprekstechnieken toepassen in belangrijke gesprekken, coachinggesprekken, verkoopgesprekken, speeches en Storytelling…
om 09:30
Online training
   
om 19:00
Live training
Systeemdenken is een denkwijze die je inzicht biedt in hoe mensen en organisaties handelen, plannen en organiseren. Systemen zijn overal aanwezig. Deze systemen leren zien en leren beïnvloeden is een noodzakelijke vaardigheid voor elke manager en…
om 09:00
Live training
Leer op een construtieve manier toenadering te zoeken in een onderhandeling en te streven naar een compromis en een situatie waarin beide partijen zich kunnen vinden. 
om 18:30
Live training
     
om 09:30
Live training
Ontdek in deze workshop alle tips en tricks om als leidinggevende de juiste coachende attitude aan te nemen en ga daardoor met de juiste mindset aan de slag!
om 18:30
Wat leer je in deze workshop? begrijp je eigen context leer omgaan met je eigen overtuigingen herken bewustwordingsprocessen en pas ze toe werk samen vanuit je eigen ervaringen herken denkkaders en pas ze toe je eigen vermogen is groter dan je…
om 18:30
Live training
Leer in deze workshop hoe je op een zinvolle en effectieve manier een overleg aanpakt en zo gemakkelijk een open dialoog bereikt.
om 18:30