10 Werkvormen om te faciliteren
10 Werkvormen om te faciliteren
Leer faciliteren via diverse werkvormen en maximaliseer het leereffect en de leerervaring.

Wenst u kennisoverdracht te faciliteren via een praktijk gerichte ervaring?

Wil u trainees ervaring aanbieden via hands on rollenspellen, via simulatie of visualisatie?

De opleiding Diverse werkvormen van faciliteren focust op methodieken en vaardigheden om te faciliteren met maximaal effect. 

10 Werkvormen om te faciliteren

 

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • Diverse werkvormen van faciliteren te leren kennen
 • Faciliteringstechnieken en vaardigheden te ontwikkelen
 • De juiste setting te creëren in een groep
 • Deelnemers actief bij het gebeuren te betrekken
 • Leereffect te maximaliseren via deze werkvormen

Wat leer je in deze opleiding?

 • Werkvormen: wat zijn het wel en wat niet? Afbakening van de methodiek.
 • Verschillende varianten van het werkvormen en hun pro’s en con’s.
 • Wanneer zijn werkvormen een geschikte methodiek?
  • Groepsgrootte
  • Duur van de opleiding
  • Leerdoelen
  • Groepssamenstelling
  • Leerbereidheid van de deelnemers
 • Keuze van de werkvorm
 • Het opzetten van een werkvorm: het belang van een veilige omgeving en een heldere leerfocus.
 • Het begeleiden van een werkvorm: zorg voor zij die spelen en zij die observeren.
 • Het oogsten vanuit een werkvorm: hoe van het gebeuren een waardevolle leerervaring maken voor elke deelnemer. 

 

Certified Trainer, Coach & Facilitator
Als gecertificeerd NLP trainer, coach en facilitator begeleidt Stephan Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.
Program type
Program languages
Nederlands
Target audiences
Price (incl. VAT)
€0,00